ได้สมใจกันอีกแล้ว โอนเข้าบัญชี 21 กันยายน 63 นี้ เงินพิเศษ 3,500 บาท รอกดได้เลย

พ.ญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้หารือกับกรมบัญชีกลาง กรณี

ค่าตอบแทนอสม.แล้ว โดยจะเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม. จำนวน 7 เดือน ตั้งแต่เดือน มี.ค.ถึง เดือนก.ย. 63 รวมเป็นเงิน 3,500 บาท และจะส่งเข้าบัญชีของอสม.

ในวันที่ 21 ก.ย.นี้ หากสถานการณ์เกิดขึ้นอีก รัฐบาลก็จะดูแลต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลเห็นความสำคัญของ อสม.ในการดำเนินการต้านภัยCovid-19 ด่านหน้า

ออกเคาะประตูบ้านเฝ้าระวังดูแล สอดส่อง ป้องกัน COVID-19 ในชุมชน จึงอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน

ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบของที่ระลึกแก่ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.2563

ขณะเดียวกัน ได้มอบนโยบายเรื่องการบรรจุข้าราชการใหม่จำนวน 45,684 อัตรา จะต้องบรรจุเสร็จสิ้นภายในเดือนก.ย.นี้ ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

จากที่มีข่าวอ้างว่าช่วยบรรจุเป็นข้าราชการรุ่นโควิดได้ ขอย้ำว่าไม่เป็นความจริง อย่าหลงเชื่อหากพบให้ดำเนินการถึงที่สุด ไม่มีการละเว้นโทษ

นายอนุทิน ยังได้มอบนโยบายการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่องสำคัญ คือ การดำเนินการให้ประเทศไทย เป็นประเทศแรกๆ ของโลกได้รับวัคซีนที่ต่างประเทศผลิต

ได้และการพัฒนาวัคซีนภายในประเทศ การขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิ ให้คนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน คือ หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข หมอครอบครัว

เพื่อลดความแออัดโรงบาลและสร้างเสริมระบบสุขภาพคนไทย การสร้างระบบธรรมาภิบาล ในกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณ ให้มีความคุ้มค่า

หากมีการทุจริตจะดำเนินการอย่างถึงที่สุด เช่นเดียวกับกรณีคลินิกชุมชนอบอุ่น

ขอแสดงยินดีกับอสม.ทุกท่านด้วยนะครับ 21 กันยายนนี้ รอรับเงินได้เลย

อ่านเพิ่มเติม