รู้ไหม ผู้ที่มี บัตรคนจน กู้ได้ 50,000 ผ่อนเพียงเดือนละ 242 บาท

สินเชื่อ ให้กู้ ยืมเงิน สำหรับ ผู้ที่มี บัตรคนจน อนุมัติเลยที่ 50,000 ผ่อนเพียงเดือนละ 242 บาท

ธนาคาร ออมสิน ปล่อยเงินให้กู้ยืม สินเชื่อ พิเศษ ให้กู้ ยืมเงิน สำหรับ ผู้ที่มีบัตรคนจน อนุมัติ เลยที่ 50,000 ผ่อนเพียง เดือนละ 242 บาท

ธนาคาร ออมสิน ปล่อย ให้กู้ ยืมเงิน สำหรับ ผู้ที่มี บัตรสวัสดิการรัฐ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ วงเงิน 50,000 บาท

ผ่อนได้ 3 ถึง 5 ปี อัตรา ดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน ใช้ บสย. ค้ำประกัน กู้ที่ 10,000 บาท ผ่อนที่ ขั้นต่ำ 242 บาท ต่อเดือน

นาย ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผอ.ธนาคารออมสิน ได้เผยว่า ตามที่ ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี มีมติช่วยเหลือ ผู้ที่มียากจน ที่ลงทะเบียน

เพื่อรับ สวัสดิการรัฐ จำนวนกว่า 11.4 ล้านราย ให้เป็นอยู่ดีขึ้น มีการจัดทำ เเผนการ ในการใช้ชีวิต

ให้เป็นอยู่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน มีผู้ที่เเจ้ง ต้องการพัฒนา ความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น จำนวนกว่า 1.4 ล้านราย กับ ทางธนาคาร ออมสิน

ซึ่งทาง ธนาคาร ออมสิน ก็ได้ ออกมาตรการ ในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับผู้ที่มี บัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ

หรือ บัตรคนจน ด้วยการ เป็นเเหล่งเงินทุน เงินให้กู้ยืม ให้สามารถที่จะ ยืมเงิน ในโครงการ สินเชื่อ ธนาคารประชาชน

สำหรับผู้ที่มี บัตรสวัสดิการ เเห่งรัฐ เพื่อนำไปเป็น ทุนหมุนเวียน ประกอบอาชีพ อาชีพเสริม สามารถที่จะติดต่อ ได้ที่ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขา

สินเชื่อ โครงการ ธนาคารประชาชน ให้วงเงินกู้ยืม ไม่เกินที่ รายละ 50,000 บาท ผ่อน ชำระได้ 3-5 ปี

ซึ่งเป็นการ ผ่อนชำระ เงินต้น เเละ ดอกเบี้ย งวดรายเดือน ได้สูงสุดที่ 60 งวด มีอัตรา ดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน

กรณีที่กู้ ยืมเงิน จำนวน 10,000 บาท ผ่อนชำระ ขั้นต่ำ ที่งวดละ 242 บาท/เดือน กรณีที่กู้ ยืมเงิน 50,000 บาท

ผ่อนชำระ ขั้นต่ำ ที่งวดละ 1,209 บาท/เดือน ให้นำเงินกู้ เพื่อไปประกอบ อาชีพใหม่ อาชีพเสริม เช่น ค้าขาย

หรือ งๅนบริการ โดยผู้ที่กู้ จะต้องมี บัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุ

ของผู้กู้ กับ ระยะเวลา ผ่อนชำระ เงินกู้ จะต้องไม่เกิน 70 ปี มีการ ประกอบอาชีพ มีถิ่นอาศัยที่เเน่นอน สามารถจะติดต่อได้

ในการ ค้ำประกัน ใช้บริษัท ประกัน สินเชื่อ อุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ที่มาค้ำ ประกัน

พร้อมทั้ง เตรียมเอกสารในการยื่นกู้ คือ สำเนา บัตรประชาชน สำเนา ทะเบียนบ้าน สำเนา บัตรสวัสดิการรัฐ รูปถ่าย ที่ประกอบ อาชีพ เอกสาร

เเสดงรายได้ ในการ ประกอบอาชีพ สมุดบัญชี เงินฝาก เอกสาร รายรับ รายจ่าย (ถ้ามี)

สามารถ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม