ด่วน! แจกอีก 1,000 เปิดวิธีรับเงิน จากเว็บไซต์กระทรวงการคลัง

มาดูหลักเกณฑ์ขั้นตอน วิธีรับเงินเยียวยาโควิด19 จำนวน 1,000 บาท ตามนโยบายกระทรวงการคลังแจกเงินช่วยเหลือ เบื้องต้นย้ำเป็น “มาตรการระยะสั้น” เฉพาะผู้มีรายได้น้อยฯ เพื่อประคับประคองสถานการณ์ไม่ให้เกิดวิกฤติ

วิธีรับเงินเยียวยาโควิด19 จำนวน 1,000 บาท จากเว็บไซต์กระทรวงการคลัง

หลักเกณฑ์ รับเงินเยียวยาโควิด19 1,000 บาท ใครได้บ้าง

ผู้มีรายได้น้อย

เกษตรกร

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม *

วิธีรับเงินเยียวยาโควิด19 ใช้วิธีโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหล

ซึ่งกระทรวงการคลังมีฐานข้อมูลรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้อยู่แล้ว *ส่วนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

จะใช้กลไกของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยแก่ผู้ประกอบการในอัตราที่ถูกลง สำหรับการรับเงินเยียวยาโควิด19 จำนวน 1,000 บาท

ภาครัฐฯยังไม่ได้ระบุว่าเป็นวันไหน ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าผ่านเว็บไซต์กระทรวงการคลัง mof.go.th หรือ egov.go.th สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1689

ที่มา springnews

อ่านเพิ่มเติม