ลงทะเบียน ขอ 2 สินเชื่อ ผ่าน LINE Official BAAC Family ถึง 30 มิ.ย 64

ลงทะเบียน ขอ สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด และ สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ผ่าน LINE Official BAAC Family ถึง 30 มิ.ย 64

รองผู้จัดการ ธนาคาร เพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นาย สมเกียรติ กิมาวหา

ได้เผยว่า ธ.ก.ส. ได้เปิด ช่องทาง การลงทะเบียน ในการขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม New Gen Hug บ้านเกิด

และ สินเชื่อ พอเพียง เพื่อเลี้ยงชีพ ผ่านทาง LINE Official BAAC Family เพื่อความสะดวก ให้กับเกษตรกร

ลูกค้า ผู้ที่สนใจ ขอรับ การสนับสนุน สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม และ ดำเนินการ ตามหลัก การเว้น ระยะห่าง ทางสังคม

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม New Gen Hug บ้านเกิด มีวงเงิน รวม 6 หมื่น ล้านบาท เพื่อใช้เป็น ค่าลงทุน หรือ ค่าใช้จ่าย หมุนเวียน

ในการทำ การเกษตร หรือ ประกอบ ธุรกิจ การเกษตร ที่อาศัย เทคโนโลยี หรือน วัตกรรม ลักษณะ Smart Farmer ดอกเบี้ย กรณี ค่าใช้จ่าย หมุนเวียน 0% ต่อปี ช่วง 3 เดือนแรก

ตั้งแต่ เดือนที่ 4 ขึ้นไป คิดดอกเบี้ย MRR (6.50% ต่อปี) กรณี ค่าลงทุน ปีที่ 1-3 คิด 4% ต่อปี ปีที่ 4 ขึ้นไป ดอกเบี้ย MRR

และ สินเชื่อ พอเพียง เพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan) วงเงินรวม 1 หมื่น ล้านบาท เพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย หมุนเวียน และ ทำการเกษตร หรือ อาชีพ ที่เกี่ยวเนื่อง กับการเกษตร

หรือ อาชีพ นอกภาคเกษตร ที่เป็นอาชีพเสริม ที่เพิ่มรายได้ วงเงินให้กู้ยืม รายละ ไม่เกิน 50,000 บาท อัตรา ดอกเบี้ย 0% ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรก

และ เดือนที่ 4 ขึ้นไป คิดดอกเบี้ย MRR สินเชื่อ ดังกล่าว เพื่อฟื้นฟู ภาคเกษตร หลังสถานการณ์ โควิด

เมื่อเข้าสู่ การ ลงทะเบียน ตามช่องทาง ข้างต้นแล้ว ให้กด เลือก เมนู “ขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม New Gen Hug บ้านเกิด หรือ สินเชื่อ พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ”

และกรอกรายละเอียด ตามเมนู ที่ได้กำหนด โดยผู้ที่ลงทะเบียน สามารถเลือกได้ เพียงแค่ หนึ่งโครงการ

เมื่อทำการ ลงทะเบียน สำเร็จ จะได้รับ ข้อความ แสดงการ ลงทะเบียน สำเร็จ และ หมายเลข อ้างอิง จากนั้น ให้รอรับ นัดหมาย จากสาขา เพื่อทำสัญญา

ในกรณี ที่ไม่สามารถ ลงทะเบียน สำเร็จ ลูกค้า สามารถที่จะติดต่อไปขอ สินเชื่อ ได้ที่ สาขา ใกล้บ้านของท่าน

ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง 30 มิ.ย 2564 สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม ได้ที่ โทร 02 555 0555

อ่านเพิ่มเติม