ใครเดือดร้อนขอได้อีก พม.แจกเงินพิเศษอีก 2,000

นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ได้ออกมาแถลงข่าว เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากกรณีข่าวต่างๆ ที่ออกไปว่ากระทรวงพม. จะให้เงินเยียวยา 2,000 บาทนั้น

เป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นเงินสงเคราะห์ของพม. ซึ่งเราให้กับผู้ที่ประสบปัญหา โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เข้าไปดูแลรายบุคคล

นอกจากเงินช่วยเหลือ 2,000 บาทแล้ว ที่ต้องการความช่วยเหลือไหม เพื่อสนับสนุน นมผง แพมเพิร์ส หรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับ ผู้สูงอายุ

สำหรับเงินช่วยเหลือนี้ แม้ได้เงิน 5,000 บาทแล้ว แต่ยังมีความเดือดร้อนอยู่ ก็สามารถมาขอความช่วยเหลือได้ ไม่ได้ตัดสิทธิ ขอให้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ

ทั้งนี้ พม.ได้ให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม. ที่มีอยู่ทุกชุมชน 286 ชุมชน ให้รีบดำเนินการลงไปช่วยเหลือแล้ว ประชาชนที่เดือดร้อนสามารถแจ้งความเดือดร้อนกับอพม. หรือ ที่เบอร์ 1300 ได้

อ่านเพิ่มเติม