อดีต รัฐมนตรีว่าการคลัง แนะรัฐฯ ขึ้นภาษีกู้วิกฤติ ลดเงิ นเดือน ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ

อดีต รัฐมนตรีว่าการคลัง แนะรัฐฯ ขึ้นภาษีกู้วิกฤติ ลดเงิ นเดือน ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ

การหารือแก้ไขเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยคณะรัฐบาล ต้องถือว่าเป็นงานหินมากสำหรับปีนี้ เนื่องจากประเทศไทย

และอีกหลายประเทศทั่วโลก ต้องเผชิญกับวิกฤติที่ส่งผลเกือบทุกภาคส่วนธุรกิจ ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2563 นายสมหมาย ภาษี อดีต รมว.คลัง เปิดเผยว่า

รัฐบาลต้องขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีแวต) จาก 7% เป็น 9% หรือ เพิ่มขึ้น 2% ซึ่งจะทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 1.2 แสนล้านบาท เพื่อนำไปแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

เพราะการหวังใช้เงิ นกู้อย่างเดียวจะมีปัญหาการเงิ นการคลังในไม่ช้า คาดว่าในปี 2564

สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีจะสูงเกิน 60% ต่อจีดีพี ซึ่งเกินกรอบความยั่งยืนการคลังที่กำหนดไว้

นอกจากการเก็บภาษีแล้ว รัฐบาลควรลดรายจ่ายประจำ ที่สำคัญ คือ การลดเงิ นเดือนข้าราชการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ตอนนี้มีจำนวนคนมากกว่างาน ยิ่งมีโควิด-19 ทำงานน้อยลงแต่ได้เงิ นเดือนเท่าเดิม ซึ่งบริษัทเอกชน มีการลดรายจ่าย โดยลดพนักงานไปแล้วไม่น้อยกว่า 25%

อ่านเพิ่มเติม