ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป เงินเดือน 12,000 บาท

ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป เงินเดือน 12,000 บ./ด

อีกหนึ่งเรื่องราว ที่เหมาะกับคนที่กำลังว่างงาน และ คนที่กำลังมองหา งานใหม่ ธนาคาร ออมสิน มีสถานะ รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงการคลัง

ซึ่งเป็นธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เพื่อลูกค้า รายย่อย เน้นไปที่ การให้สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่สามารถ ยืมเงิน จากทางธนาคารได้

เพื่อพัฒนา ชนบท และ พัฒนา ผู้ประกอบการ รายย่อย มีรูปแบบ ของสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม และ ชนิดการฝากเงิน รายย่อย อีกมากมาย ใครที่สนใจ ดูรายละเอียดได้ ดังนี้

ตำแหน่ง ที่กำลัง เปิดรับสมัคร คือ ลูกจ้าง เหมาจ่าย ช่วงเวลา ที่เปิดรับสมัคร 2 มกราคม 2563 ไปจนถึง 30 ธันวาคม 2563

รายละเอียดของงาน

ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมาย เช่น จัดเตรียม ดูแล รักษา ทำความสะอาด สำนักงาน

และ เครื่องใช้ต่างๆ ให้บริการ อาหาร และ เครื่องดื่ม ซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ จัดสถานที่ สำหรับ ใช้ในการจัดกิจกรรม ต่างๆ ของทางธนาคาร และ รับ-ส่ง เอกสาร

คุณสมบัติ ของผู้ที่ต้องการสมัคร

1. ต้องจบการศึกษา ตั้งแต่ ในระดับ ประถมศึกษา ตอนปลาย ขึ้นไป

2. มี ความอดทน ละเอียด รอบคอบ และ มีใจรัก งานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี

3. ต้องไม่เป็น บุคคล ที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกัน และ ปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และ การแพร่ขยาย อาวุธ ที่มีอานุภาพ ทำลาย ล้างสูง พ.ศ.2559

4. ถ้าเป็นเพศชาย จะต้องพ้น ภาระ ทางทหารไปแล้ว หรือ ผ่านการเกณฑ์ ทหารไปแล้ว (แบบ สด.43) หรือ สำเร็จ การฝึก วิชาทหาร ชั้น ปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)

5. อัตรา ค่าจ้าง ที่ 12,000 บาท

เงื่อนไข เพิ่มเติม : สามารถ เริ่มปฏิบัติงาน ได้ในทันที

สถานที่ ปฏิบัติงาน : หน่วย รับรอง ธนาคาร ออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ท่านใด ที่สนใจ สามารถที่จะ ดูรายละเอียด เพิ่มเติม และ สามารถสมัครได้ที่นี่ : https://www.gsb.or.th/news-events/GSBJob.aspx

เครดิตที่มา job.gsb.or.th

อ่านเพิ่มเติม