คนละครึ่ง แจกเงิน 3000 จำนวน15 ล้านคน

จากกรณีที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ด้วยการแจกเงิน 3000 บาท ให้ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

เพื่อนำไปใช้จับจ่ายซื้อของได้ทั้งที่ร้านสะดวกซื้อและหาบเร่แผงลอย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ นั้น วันนี้เราจะมาตอบคำถามในประเด็นที่หลายคนสงสัย เพื่อเตรียมตัวก่อนจะไปลงทะเบียนกัน

เงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่มีสัญชาติไทย

อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 15 ล้านคน ลงทะเบียนที่ไหน อย่างไร

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ซึ่งรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนเร็วๆ นี้ คล้ายกับแคมเปญ ชิมช้อปใช้ คนที่ลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ได้ก่อน

จะรับเงิน 3000 บาท ได้ที่ไหน และใช้งานอย่างไร

ผู้ที่ได้รับสิทธิต้องโหลดแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งจะมีการเติมเงินเข้าให้ที่แอปพลิเคชั่นนี้

โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องจับจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชั่นนี้ โดยท่านต้องจ่ายเงินค่าสินค้าครึ่งหนึ่ง และรัฐบาลจะช่วยจ่ายอีกครึ่งหนึ่ง

เช่น ถ้าจะใช้เงินที่รัฐให้ 3,000 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการต้องใส่เงิน 3,000 บาท เข้าไปในแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เพื่อเป็นช่องทางในการรับและจ่ายเงิน

มีการจำกัดวงเงินการใช้จ่ายในแต่ละวันหรือไม่

จำกัดวงเงินการใช้จ่าย คาดว่าไม่เกินวันละ 100ถึง250 บาท โดยเงินที่รัฐบาลให้นั้น ต้องใช้หมดวันต่อวัน หากใช้ไม่หมดจะไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในวันต่อไปได้ สามารถซื้อของหรือสินค้าได้ที่ไหนบ้าง

ร้านค้ารายย่อยทั่วไปซึ่งครอบคลุมไปถึง ผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย รวมถึงร้านสะดวกซื้อ

ซื้อสินค้าได้ทุกอย่างเลยหรือไม่

สินค้าที่ซื้อได้จะครอบคลุมแค่อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอื่นๆ ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮ อล์ และบุห รี่ โครงการ คนละครึ่ง เริ่มตั้งแต่ตอนไหน

คาดว่าจะมีการเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม