เห็นด้วยหรือไม่ แค่มีบัตรประชาชน ก็รับเงิน 15,000 เท่ากันทุกคน เยียวยาแนวทางใหม่

โดยแนวทางที่ถูกพูดถึงมาที่สุด ตอนนี้ ถ้าจะมีการเยียวยาจากทางภาครัฐ คงเป็นแนวทางเยียวยาใหม่ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง​

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ศ.ดร.สุชาติ​ ธา​ดา​ธำ​รง​เวช​ แสดงความคิดเห็นเรื่องเงินเยียวยาที่จ่ายให้ประชาชน

ให้คนที่มีบัตรประชาชนไทย ได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคน แบบไร้เงื่อนไข ให้ได้ 15,000 ทุกคนเท่ากัน

ศ.ดร.สุชาติ​ ธา​ดา​ธำ​รง​เวช​ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นว่า

การใช้บัตรประชาชนเพราะข้อมูลมีอยู่ครบถ้วนแล้ว และคนไทยทุกคนต้องได้รับเงินชดเชยเท่ากันอย่างถ้วนหน้า ซึ่งการที่รัฐบาลใช้เงินจำนวนมากถึง 1.9 ล้านล้านบาท

คิดเป็น 11.4% ของผลผลิตของชาติ (GDP) เพื่อแก้วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 โดยเป็นเงินกู้ถึง 1 ล้านล้านบาท ประชาชนไทยทุกคน จะร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืน

1.รัฐบาลไทยใช้เงินจำนวนมากถึง 1.9 ล้านล้านบาท คิดเป็น 11.4% ของจีดีพี เพื่อแก้วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 โดยเป็นเงินกู้ถึง 1 ล้านล้านบาท ประชาชนไทยทุกคน จะร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืน

2.รัฐบาลมีเป้าหมายกู้เงิน เพื่อมาชดเชยเยียวยาประชาชน 600,000 ล้านบาท และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท

3.วิธีการเยียวยาของรัฐบาล มีเงื่อนไขยุ่งยากมาก ชดเชยประชาชนแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน เช่น การให้ประชาชนที่ค้าขายทำงานเอง

และแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม คนละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน มีประชาชนลงทะเบียนกว่า 28 ล้านคน

เดิมรัฐบาลจะให้ 9 ล้านคน แต่หลังๆ มานี้ รัฐบาลได้เพิ่มผู้มีสิทธิเป็น 14 ล้านคน แล้วก็เพิ่มเป็น 16 ล้านคน เนื่องจากเงื่อนไขมาก จึงเกิดความล่าช้าไม่ทันกาล ในขณะที่ประชาชนไม่มีรายได้ไม่มีกิน

4.การชดเชยแรงงาน ในระบบประกันสังคมก็ยิ่งยุ่งยาก ล่าช้าและไม่เท่าเทียม

5.การชดเชยเกษตรกร กลับชดเชยให้เป็นต่อครอบครัว ซึ่งลักลั่นกับกรณีเยียวยา และ

6.กรณีนี้ เหตุเกิดจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ทั่วโลก ประชาชนไทยทุกคนได้รับผลกระทบ รัฐบาลจึงควรชดเชยทุกคน เท่ากัน ทันที ไม่ยุ่งยาก ไม่ล่าช้า ไม่มีเงื่อนไขมาก การให้เงินชดเชยไม่เท่ากันไม่เป็นธรรม

“เหตุและความเดือดร้อน หรือ ผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 มีทั่วโลก และคนไทยทุกคนก็ได้รับผลกระทบที่ไม่แตกต่างกัน

ดังนั้น รัฐบาลจึงควรชดเชยทุกคนเท่ากันทันที ไม่ยุ่งยาก ไม่ล่าช้า ไม่มีเงื่อนไขมาก

และการให้เงินชดเชยไม่เท่ากัน จะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรม อีกทั้ง ทุกคนรับรู้และรู้สึกได้ทั่วกันอย่างเสมอหน้า

ดังนั้น ทุกคนที่ถือบัตรประชาชนไทยควรได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคน”อดีต รมว.คลัง กล่าว

ที่มา ธรรมมหารัฐ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช

อ่านเพิ่มเติม