ธกส เปิดลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านไลน์ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50000

ยุคเศรษฐกิจแบบนี้หากใครต้องการเงินเพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ ล่าสุด นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้เปิดตัวสินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลจาก CO VID 2 ประเภท ล่าสุดได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจ

โดยเปิดช่องทางลงทะเบียนขอสินเชื่อ ผ่านทาง LINE Official @baacfamily กดเมนูขอสินเชื่อ

กรอกรายละเอียดตามกำหนด หากอนุมัติ รอนัดหมายจากสาขาเพื่อทำสัญญา สำหรับสินเชื่อ 2 ประเภทที่เปิดให้ลงทะเบียน

ขั้นตอนง่ายๆ

ได้แก่ สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด วงเงินรวม 60000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยี หรือ Smart Farmer

อัตราดอกเบี้ยกรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรก และสินเชื่อ พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ วงเงินรวม 10000 ล้านบาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่ม

วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 3 เดือนเช่นกัน ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เพียงเท่านี้ก็เสร็จขั้นตอนรอรับ SMS นัดหมายไปทำสัญญาที่ธนาคารได้เลย

ขอบคุณ ธกส

อ่านเพิ่มเติม