” ออมสิน ” เปิดลงทะเบียน กู้ฉุกเฉิน สำหรับอาชีพอิสระ ไม่ใช้คนค้ำ สมัครผ่านออนไลน์ได้ที่นี่

สำหรับการเตรียมตัวกู้ของ ธนาคารออมสิน

คุณสมบัติของผู้กู้

– เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

– มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน

– มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

– ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

– ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถแท็กซี่ มัคคุเทศก์

วงเงินกู้

– สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย

หลักประกัน

– ไม่ต้องใช้หลักประกัน (ไม่ต้องมีคนค้ำ)

อัตราดอกเบี้ย

– คงที่ 0.1% ต่อเดือน (10 บาทต่อเดือน)

วิธีการลงทะเบียน

1. เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียน ธนาคารออมสิน (คลิกที่นี่)

2. คลิกคำว่า “ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า” (โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15 เม.ย. 2563)

3. จากนั้นจะขึ้นคำว่า เงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลา 24 งวด (เริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่ 7) แล้วคลิกคำว่า “หน้าถัดไป”

4. กรอกข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้

– เลขที่บัตรประชาชน

– ชื่อ ผู้ลงทะเบียน

– นามสกุล ผู้ลงทะเบียน

– เบอร์โทรศัพท์

– E-mail (ถ้ามี)

– อาชีพ

– รายได้

– ผลกระทบ

– เลขที่บัญชีธนาคารออมสิน

– หลังเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัว และผ่าน จะมี SMS แจ้งเตือนลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงิน

– สามารถกดเงินได้ ตามตู้ ATM ทุกสาขา

ขอบคุณ : ธนาคารออมสิน

อ่านเพิ่มเติม