ห้าให้มันนี่ แอพ ยืมเงิ น ด่วน รู้ผลไวสุด 30 นาที โอ นจริง 24 ชั่วโมง

แอพ ยืมเงิ น ด่วน “ห้าให้มันนี่” รู้ผลไวสุด 30 นาที โอนจริง 24 ชม.

หลังจากที่เราเข้าสู่ยุคดิจิตอล การ ยืมเงิน ฉุ กเ ฉิ น 5,000 ด่วน

ก็ไม่ใช่เรื่องย ากอีกต่อไปเพราะทุกวันนี้เราสามารถยืมเงิ นฉุ กเฉิ นผ่านแอพได้แล้ว

ซึ่งก็สามารถรู้ผลไวสุด 15น. โอนจริงเร็วสุด 24 ชม. จากแอพที่ถูกกฎหมาย น่าเชื่ อถือ หลายๆแอพใช้เอกส ารน้อยหรือไม่ต้องใช้เอกส ารเลย

มาดูกันเลยว่า ยืมเงิ น 5000 บ า ทด่วน ได้ที่ไหนบ้ าง แล้วชาว Pantip เขาว่ากันอย่ างไร

แอพห้าให้มันนี่ รู้ผล 30 นาที รับเงิน 24 ชั่วโมง

แอพ ยืมเงิ น ทันเด้อเป็นแอพที่ให้ ยืมเงิ นด่วน 5,000 ด่วนได้ โดยเป็นแอพเงินด่วนที่เปิ ดให้ยืมเงิ นด่วนตั้งแต่ 500-100,000 บ าท

รู้ผลอนุมัติในการ ยืมเงิ น รวดเร็วใน 30 นาที และรับเงิ นภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องส่งเอกสารอะไรเลย

โดยแอพห้าให้มันนี่ที่มีให้ ยื ม เ งินด่วน 5,000 บ าทนี้ปล่อยกู้ผ่ านสิ นเชื่ อห้าให้ ที่อัตราดอกเบี้ ย 3% ต่อเดือน

สามารถเลื อกวงเงิ นและระยะเวลาที่ต้องการผ่อนชำระได้สูงสุด 12 เดือน

(งวดรายเดือน 3,6,12 เดือน) ยืมเงิ นง่ายไม่ต้องใช้เอกสาร และไม่ต้องค้ำประกัน

แอพห้าให้มันนี่นี้ให้บริการโดย MONIX ซึ่งมีความร่วมมือกับ SCB และ Abakus Group เพื่อแก้ปัญหาห นี้นอกระบบ

มีความน่าเชื่ อถือ และซึ่งมีชาว Pantip ถามเรื่องข้อมูลความเป็นส่วนตัว ทางแอพก็บอกว่า

“น้องขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของคุณลู กค้ าเอาไว้เป็นความลับอย่ างแน่นอน”

อ่านเพิ่มเติม