ใครมีบ้าง รีบเอามาขาย ด่วน ธนบัตร 10 บ าท ร้านรับซื้อ 5,000 เหรียญ 1 บ าทรับซื้อ 10,000

เรียกได้ว่าเหรี ยญกษปณ์หรือธนบัตรเก่าๆ ยังคงได้รับความนิยมจากบร รดานักสะสม

ล่ าสุดเพจ รับซื้อแบ งค์เก่า เหรีย ญเก่า เหล้ าเก่ า ของสะสมทุกชนิดร าค าดี

BY เฮี ยอานนท์ ประก าศรับซื้อ ธนบัตร 10 บ าท และเหรียญ 1 บ าท ซึ่งจะมีลักษณะพิเศษไว้คือ

สำหรับ ธนบัตร 10 บ าท แบบ 12 พิมพ์ตลก เลขบนกับเลขล่ างไม่เหมือนกัน

ดังนั้นแบบนี้มีร าค าสูงถึง 5000 บ าท และเหรียญ 1 บ า ท หัว หัว ก้อย ก้อย แบบนี้มี ร าค าสูงถึง 1000 บ าท

ภาพจาก รับซื้อแบงค์เก่า เหรียญเก่า เหล้าเก่า ของสะสมทุกชนิด ร าค าดี BY เฮี ยอานนท์ ใครมีเอามาข ายด่วน

ภาพจาก รับซื้อแบงค์เก่า เหรียญเก่า เหล้าเก่า ของสะสมทุกชนิดร าค าดี

BY เฮี ยอานนท์ ขอบคุณ รับซื้อแบงค์เก่า เหรียญเก่า เหล้าเก่า ของสะสมทุกชนิดร าค าดี BY เฮี ยอานนท์

ขอบคุณที่มา siamstreet

อ่านเพิ่มเติม