สิทธิของเด็กรับ 1,200 บาทต่อเดือน

พ่อแม่ทำหรือยัง สิทธิของเด็กรับ 1,200 บาทต่อเดือน พร้อมวิธีทำ

เกิดคำถามขึ้นมา มากมาย ว่า เงินเยียวยา สำหรับ เด็ก นั้น ได้รับเงินอะไรบ้าง

เด็ก ก็คือ เด็กที่อายุ ตั้งแต่ 0-6 ปี กลุ่มนี้ ทางกระทรวง พัฒนา สังคม และ ความมั่นคง ของมนุษย์ พม. ใด้จัดให้อยู่ใน ประเภท กลุ่มเปราะบาง

ซึ่งเด็ก มีสิทธิ ที่จะ ขอรับรายได้ อยุ่ 2 ทาง คือ

1.เงิน อุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด (ที่พ่อแม่ นั้น มีฐานะที่ยากจน)

2.เงิน สงเคราะห์บุตร (ที่พ่อแม่ นั้นมี ประกัน สังคม)

ทั้งสอง โครงการนี้ จะได้รับเงินจำนวน 600 บาท ต่อเดือน จนกว่าเด็กนั้น จะมีอายุถึง 6 ปี (ได้รับรายละไม่เกิน 43,200 ) หากลงรับ ทั้ง 2 ทาง ก็จะได้รับรวม 1,200 บาท ต่อเดือน

หากทำเรื่อง รับทั้ง 2 ทาง จะผิดไหม

ตอบว่า ไม่ผิด แต่ก็ต้องเข้าเกณฑ์ ที่จะได้รับทั้งสองทาง

สถานที่ สหรับ ติดต่อ ขอรับสิทธิ เงินอุดหนุน เพื่อการ เลี้ยงดู เด็กแรกเกิด

1.เทศบาล

2.เขต

3.อบต

เกณฑ์ในการ พิจารณา เงิน อุดหนุนบุตร

เอกสาร ที่จะ ต้องเตรียม คลิกที่นี่

-เด็ก จะต้องมี สัญชาติไทย

-พ่อ หรือ แม่ จะต้องมี สัญชาติไทย

-เด็กเกิดหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2558

-ครอบครัว มีฐานะ ที่ยากจน

-ไม่ได้ อยู่ใน สถานสงเคราะห์ ของทางรัฐ หรือ เอกชน

-พ่อแม่ ต้องมีรายได้ ที่ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

เกณฑ์ ในการ พิจารณา เงินสงเคราะห์บุตร ประกัน สังคม

เอกสาร ที่จะต้อง จัดเตรียม คลิกที่นี่

-เป็นบุตร ที่ชอบ ด้วย กฏหมาย

-อายุตั้งแต่ 0 – 6 ปี

-เหมาจ่าย รายเดือน เดือนละ 600 บาท

-รับสิทธิ ได้ไม่เกิน 3 คน

*ถ้าหาก มีลูก 4 คน ต้องเอา สิทธิของพ่อ 3 คน และ อีกคน จะใช้สิทธิ ของทางแม่ รับเงินได้

อ่านเพิ่มเติม