เห็นด้วยหรือไม่ รัฐแจก เงิน 3000 บัตรคนจนได้ทุกคน ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ

บัตรคนจนช่วยเหลือเยียวยา ได้ทุกคน

ข่าวดำสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการจ่ายเงินเยียวย าโ ค วิ ด-19 ให้กับผู้ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 1,000 บาท

สำหรับในกรณีที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการใดๆ ของรัฐบาลในช่วงการแพร่ระบาดของโ ค วิ ด

ทั้งนี้คาดว่า ผู้ถือบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน มีจำนวนทั้งสิ้น 1,164,222 คน

โดยจะได้รับเงินเดือนละ 1 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท และจะได้รับเงินตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 63

โดยผู้มีสิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น รัฐบาลจะจ่ายเงินให้ในบัตรคนจนทันที

อ่านเพิ่มเติม