สอนเปิดให้กู้ ยืมเงิน จาก ธ.ก.ส.ให้ลงทะเบียน กู้ฉุกเฉิน 10,000 บาท ไม่ใช้คนค้ำ สมัครง่าย ผ่านมือถือก็ได้

สอนเปิดให้กู้ ยืมเงิน จาก ธ.ก.ส.เปิดให้ลงทะเบียน กู้ฉุกเฉิน 1 หมื่น ไม่ใช้คนค้ำ สมัครผ่านมือถือได้

สำหรับการเตรียมตัวกู้ ยืมเงิน ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

1.เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

2.เป็นเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกร

3.ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วงเงินกู้

4.สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย

หลักประกัน

5.ไม่ต้องใช้หลักประกัน (ไม่ต้องมีคนค้ำ)

อัตราดอกเบี้ย สำหรับผู้กู้ ยืมเงิน ของธกส.

– คงที่ 0.1% ต่อเดือน (10 บาทต่อเดือน)

ระยะเวลาชำระของการ กู้ยืมเงิน

– ปลอดการชำระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้ (เริ่มจ่ายคืนในเดือนที่ 7 นับจากวันกู้)

วิธีลงทะเบียน ขอกู้ ยืมเงิน เงินฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

1. ใช้ไลน์ในการเพิ่มเพื่อน LINE ID @baacfamily หรือแสกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

2. กดยอมรับเงื่อนไขในการกู้ฉุกเฉิน

3. กรอกรายละเอียดตามที่เมนูกำหนด

4. สมัครเสร็จแล้ว รอรับ SMS จากธนาคาร และเตรียมหลักฐานการทำสัญญาดังนี้ สิ่งที่ต้องเตรียม

– บัตรประชาชนตัวจริง

– หมายเลขโทรศัพท์

– สำเนาบัตรประชาชน (กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. หรือยังไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.)

5. จัดทำสัญญาเงินกู้และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยธนาคารจะเป็นผู้นัดหมาย

6. ถ้าผ่าน ทางธนาคารจะส่ง SMS แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี เราสามารถไปกดได้ตามกู้ ATM ทุกสาขาได้เลย

ขอบคุณ : ธนาคาร ธ.ก.ส. ในการทำเรื่องกู้ ยืมเงิน

อ่านเพิ่มเติม