4 วันเกิด มีเกณฑ์ชะตา ฟ้าหลังฝน จากลำบากมานาน จากนี้ไปชีวิตดี รุ่งโรจน์

ในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้น คุณจะต้องพบกับความทุ กข์ ที่ไม่อาจบ อ กใครได้ แม้ในเรื่ องของ

การงานก็ต าม คุณรู้สึกแ ย่มาก กับเพื่อนร่วมงาน โดนเอารัดเอาเปรียบ

ไปซะทุ กอย่ าง การเงิ นก็ยังติ ดขัดอ ยู่บ้าง ในช่วงที่ผ่านมา มีห นี้มีสินเต็ม ไปหมด

แต่ว่าไม่ต้องห่วงไปแล้ว หลังผ่านพ้น ในช่วงวันที่ 30 เป็นต้นไปด วงของคุณ

จะต้องประสบกับ โ ช คลาภ ด วงดาวได้เลื่อนผ่าน นำโ ช คลาภวาสนา

เข้ามาในชีวิตคุณ ด วงของคุณจะดีขึ้น เป็นไหนไหนทำอะไรก็จะเยี่ยมยอ ดไปหมด

เกิ ดวันอังคาร

ในช่วงที่ผ่านมา นั้นด วงคุณจะต้องพบโ ช ค แต่ก็ไม่พบเป็นเพราะว่า

คุณยังมีผลก ร รม บังไว้อ ยู่ คุณยังไม่ได้ทำงาน ที่ผู้ทำนายบ อ ก แนะนำว่า ให้ไปอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับ

เจ้าก ร รมนายเ ว รโดยไว หากได้สาบาน หรือปฏิญาณตนอะไรไว้

ก็ให้รีบแก้โดยด่ว น อย่ าให้เกินเดือน 10 หากทำต าม ที่บ อ กแล้วนั้น ชีวิตคุณจะดีขึ้น แบบไม่คาดคิด

แล้วจะต้องมาขอบคุณ หมอ ดูอย่ างแน่นอนหากไม่ทำต ามที่บ อ ก จากคนที่กำลังด วงขึ้น

ในช่วงนี้ เป็นอันดับ 4ใน 4วัน คุณจะต กอ ยู่ในช่วง ที่ต กทุ กข์ได้ย าก แนะนำให้ทำต ามที่ บ อ กโดยไวจริงๆ

และ ด วงของคุณในช่วงกลางปีนี้ ยันไปถึงช่วงปลายปี 63 จะอ ยู่ใน

ช่วงคนด วงแรงแรงในที่นี้หมายความว่า ไม่มีใครมา ทำอะไรชีวิตคุณได้ คุณจะต กอ ยู่ในด วงโ ช คด วงลาภ

เกิ ดวันพุธ

ดูเหมือนว่าคุณต้องเหน็ดเหนื่อ ย กับการทำงาน ช่วงเดือนที่ผ่านมาเดือนช นเดือน

หาเงินไม่พอใช้เลย ขัดสนอ ยู่ตลอ ด มีที่ยืมมาเป็นปี แล้วก็ยังคืนไม่หมดแต่ไม่ต้องห่วงไป ด วงขอคุณจะกำลัง ห่างหายไป

ห่างหายไปในที่นี้ หมายความว่า ด วงเคราะห์ด วงก ร รมที่คุณได้สร้างมา

ตั้งแต่ภพตั้งแต่ ชาติปางก่อน กำลังจะอ ยู่ ในจุดสิ้นสุดในช่วงของวันที่ 1 กรกฎาคม หลังผ่านพ้นช่วงวันนี้ไป

คุณสบายใจ ได้เลย ด วงดาวได้เปลี่ยนโ ช ค กำลังมาเยือน หลังผ่านพ้นแนะนำสิ่งที่

จะต้องทำแน่ๆ นั่นก็ คือ กรวดน้ำให้กับภพชาติที่แล้วเจ้าก ร รมนายเ ว รที่ผ่านมา

ต้องทำนะสิ่งที่บ อ กนี้ ขอให้ทำก่อนวันที่ 25 หากได้ทำแล้วชีวิต จะประสบ แต่ความโ ช คดี ด วงขึ้นด วงแข็ง

เกิ ดวันจันทร์

วันจันทร์รู้สึกไหมว่าในช่วงที่ผ่านมานั้น คุณเยี่ยมมากๆในโลกของด วงโ ช คด วงลาภ อย่ างมาก

อีกทั้งยังต้องมานิดหน่อ ย ในเรื่ องของภาระหนี้สินที่จะต้องชำระ เงินหามาได้เท่าไหร่ก็รู้สึกว่าจะไม่พอค่าเช่าค่าหมุนเวียนต่างๆ หาเงินไม่ทัน

เดือนชนเดือนในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมานี้ ขณะนี้ต ามตำราโบราณ ได้กล่าวไว้ว่ า

ฟ้าหลังฝนย่อ ม สดใสเสมอหลังผ่านพ้นช่วงวันที่ 1 เดือน 7 จะประสบความสำเร็จ

ในเรื่ องของการทำงาน จะมีรายรับเข้ามา แบบไม่รู้ตัว ชีวิตคุณจากที่ต กอับก็จะดีขึ้น

แบบไม่น่าเชื่อ โ ช คล าภจะนำพาให้คุณ พบกับตัวเลขมงคลให้โอ กาส

ส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับเจ้าก ร รมนายเ ว ร ให้ทำต ามที่บ อ ก ฟ้าจะลิขิตให้

อ่านเพิ่มเติม