ลงทะเบี ยนด่วน! สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิ ดผ่าน LINE Official BAAC Family ถึง 30 เม.ย 64

ลงทะเบี ยนสินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด ผ่าน LINE Official BAAC Family ถึง 30 เม.ย 64

รองผู้จัดการ ธนาคาร ธ.ก.ส. นาย สมเกียรติ กิมาวหา เผยว่า ทางธนาคาร ธ.ก.ส. ได้ทำการ เปิดช่องทาง ให้ลงทะเบียน สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม New Gen Hug บ้านเกิด

และ สินเชื่อ พอเพียง เพื่อเลี้ยงชีพ ผ่าน LINE Official BAAC Family

เพื่อเพิ่มความสะดวก ให้เกษตรกร และ ลูกค้า ที่สนใจ ขอรับ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด และ สินเชื่อ พอเพียง เพื่อ เลี้ยงชีพ

เงินให้กู้ยืม สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด วงเงิน รวมกว่า 6 หมื่น ล้าน บาท เพื่อให้ใช้จ่ายเป็น ค่าลงทุน หรือ หมุนเวียน การทำเกษตร

หรือ การประกอบ ธุรกิจ การเกษตร ที่อาศัย เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ในลักษณะ Smart Farmer คิดอัตรา ดอกเบี้ย กรณี ค่าใช้จ่าย หมุนเวียน 0% ต่อ ปี ในช่วง 3 เดือนแรก

และตั้งแต่ ในเดือนที่ 4 ขึ้นไป คิดดอกเบี้ยแบบ MRR ( 6.50% ต่อปี ) กรณี ค่าลงทุน ปี ที่ 1-3 คิด 4% ต่อ ปี ปีที่ 4 ขึ้นไป

คิดอัตรา ดอกเบี้ย MRR และ สินเชื่อ พอเพียง เพื่อ เลี้ยงชีพ Sufficient Loan วงเงินรวมกว่า 1 หมื่น ล้าน บาท เพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย และ การเกษตร หรือ อาชีพ ที่เกี่ยว กับ การเกษตร

หรือ อาชีพ นอกภาค การเกษตร อาชีพเสริม ที่สามารถเพิ่มรายได้ วง เงินให้กู้ยืม ที่รายละ 50,000 บาท อัตรา ดอกเบี้ย 0% ต่อ ปี ช่วง 3 เดือนแรก และ ในเดือนที่ 4 คิดอัตรา ดอกเบี้ยแบบ MRR

เมื่อลงทะเบียน ตามช่องทาง Line ข้างต้นแล้ว กด เลือก เมนู “ขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม New Gen Hug บ้านเกิด

และ ให้ทำการ กรอกราย ละเอียด ตามที่เมนู ได้กำหนดเอาใว้ ผู้ที่ ลงทะเบียน สามารถที่จะเลือกได้ เพียงแค่ หนึ่ง โครงการ

เมื่อ ลงทะเบียน สำเร็จแล้ว จะได้รับ SMS ข้อความ การ ลงทะเบียน สำเร็จ และ หมายเลข อ้างอิง และ ให้รอรับ นัดหมาย จากสาขาธนาคาร เพื่อที่จะเข้าไป ทำสัญญา

กรณี ที่ไม่สามารถ ลงทะเบียนได้ทาง LINE ลูกค้า ก็สามารถ ติดต่อ ขอ สินเชื่อ ได้ที่ สาขา ธนาคาร ธกส. ใกล้บ้านได้

นับตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2564

ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล เพิ่มได้ที่ โทร 02 555 0555

สามารถ สแกน คิวอาร์โค้ด เพื่อสมัคร ทาง LINE ได้ที่รูป ด้านล่าง นี้

อ่านเพิ่มเติม