ประกาศ รับสมัครวันที่ 1-15 กันยายน 2563 จ้างงานทุกตำบล ทั่วประเทศ

วันนี้ มีข่าวดีมากๆ มาบอกกัน ทางเพจ เฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก ประจำ สำนักนายก รัฐมนตรี

ได้ออกมา เผยว่า ทาง กรมการ ปกครอง กระทรวง มหาดไทย ได้เปิดรับสมัคร ลูกจ้าง แบบเหมาบริการ

โครงการ พัฒนา ตำบล แบบบูรณาการ ตามพระราช กำหนด ให้อำนาจ ทางกระทรวงการ คลัง กู้เงิน เพื่อแก้ไข ปัญหา เยียวยา

ฟื้นฟู เศรษฐกิจ สังคม ที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19

เปิดรับ สมัคร ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2563 จำนวน 14510 อัตรา ทั่วทั้งประเทศ

รับสมัคร ที่ตำบล ละ 2 อัตรา เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1-15 กันยายน 2563 โดยทำหน้าที่ จัดเก็บ ข้อมูล ระดับ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ บันทึกข้อมูล ประสานงาน

ทำสัญญา จ้างที่ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2563 ไปจนถึง 30 กันยายน 2564 มีเงินเดือนให้ที่ เดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี

-มีสัญชาติไทย

-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า วุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ในทุก สาขา วิชา

-มีชื่อ ในทะเบียนบ้าน ในตำบลนั้น ๆ ไม่น้อย กว่า 6 เดือน สามารถที่จะ สมัครได้ที่ ที่ว่าการ อำเภอ ตามภูมิลำเนา ตำบลผู้สมัคร

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ที่ว่าการ อำเภอ ทั่วประเทศ

ขอบคุณ :รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม