หลวงพ่อทันใจ โ ชคลาภมาไว อธิษฐานอะไรได้ทันที

การอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่ าทางจิตใจ บ างคนอาจมองเป็นเรื่องงมงายไร้สาระ

หากแต่ บ างคนกลับมองว่า เป็นเรื่องของพลังจิตบ างอย่ าง

และก็มีอีกบ างคนเหมือนกันที่ประชดว่าเพราะเรามีชีวิตที่ล้มเหลวไร้ที่ยึดเหนี่ยว

เราจึงให้ความสำคัญกับการตั้งจิตอธิษฐาน ความศรัทธา

เชื่ อว่าคนไทยทุกคนนั้นมีความสิ่งเหล่านี้อย่ างแรงกล้ากันอยู่ทุกคน

อาจจะเป็นเพราะว่าเราเกิ ดมามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ

จึงไม่แปลกถ้าเราจะมีความเลื่อมใสศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะ

พระ หรือ องค์เทพต่างๆ และในยุคที่ทุกคนต่างเร่งรีบที่จะร่ำร วยด้วยโช คลาภ

หรือเร่งรีบที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิต

และเร่งรีบหายจากโร คภั ยไข้เจ็ บ เพื่อเป็นที่พึ่งหรือเป็นความหวังทางใจ

Sanook! Horoscope ขอเสนอเรื่องราวความศรัทธาของคนไทยที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่า

“หลวงพ่อทันใจ” ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าเป็นสุดยอดแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการอธิษฐาน

ด้วยความที่อธิษฐานแล้วได้ผลลัพธ์ทันตาเห็นผลทันใจ ขอพรเพียงไม่กี่วัน

พรที่ขอก็สัมฤทธิ์ผลดังปาฏิหารย์ สำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักหลวงพ่อทันใจ

เราจะพามาทำความรู้จักถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อกันค่ะ

“หลวงพ่อทันใจ” อยู่ที่ “วัดพระธาตุดอยคำ”

เป็นพระวัดคู่บ้ านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มากว่า 1,400 ปี

และถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่

เป็นสถานอันศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมน้ำใจของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเลยก็ว่าได้

“หลวงพ่อทันใจ” ท่านให้โช คลาภและมีญาณวิเศษที่ให้ผู้คนที่เป็นโร คภั ยไ ข้เจ็ บ

แม้กระทั่งอัมพฤกษ์หรืออัมพาต หายขาดมาได้รวมถึงผู้คนที่นิยมเสี่ยงด วงกับกับการซื้อหวย

บรรดาแฟนคลับกองสลากกินแบ่ง ต่างคนต่างหวัง และขอให้สมหวังร่วมกัน

หลายคนอาจเคยคิดว่าที่เราเรียก “หลวงพ่อทันใจ”

เป็นเพราะอธิษฐานอะไรก็สำเร็จสมประสงค์ได้ทันใจทันท่วงที

แต่ความจริง ที่เราเรียกกันว่าหลวงพ่อทันใจนั้น

แต่เดิมเป็นเรื่องของความทันใจในการสร้างและปลุกเสก

โดยในสมัยโบราณ เมื่อมีการสร้างพระ ในวัดสำคัญทางภาคเหนือ

นิยมสร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่า “พระเจ้าทันใจ” ซึ่งหมายถึง

พระพุทธรูปที่ใช้เวลาสร้างได้สำเร็จภายใน 1 วัน

กล่าวคือจะเริ่มพิธีตั้งแต่หลังหกทุ่มเป็นต้นไป

จนสามารถสร้างองค์พระได้สำเร็จก่อนพระอาทิตย์ตกดิน

(ก่อนเวลา 18.00 น.) ของวันถัดไป ถ้าสร้างไม่เสร็จถือเป็นพระพุทธรูปธรรมดาทั่วไป

และสามารถทำพิธีพุทธาภิเษกได้ในเย็นอีกวันหนึ่ง

ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างพระพุทธรูปนั้น มักจะมีขั้นตอน และพิธีกรรมที่ละเอียดซับซ้อน

การสร้างพระพุทธรูป และสามารถทำพิธีพุทธาภิเษกได้สำเร็จภายใน

1 วัน จึงถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ จึงเชื่ อกันว่าเป็นเพราะพระพุทธานุภาพ

และอานุภาพแห่งเทพยดาที่บันดาลให้พิธีกรรมสำเร็จโดยปราศจากอุปสรรค

ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงถือว่าพระเจ้าทันใจเป็นพระพุทธรูปที่จะ

บันดาลความสำเร็จให้แก่ผู้อธิษฐานขอพรได้อย่ างทันอกทันใจ

การสร้างพระเจ้าทันใจนั้น มีลักษณะที่แปลกกว่าการสร้างพระพุทธรูปอื่นๆ

กล่าวคือจะมีการบรรจุหัวใจพระเจ้า คล้ายกับหัวใจของมนุษย์

ตลอดจนการบรรจุวัตถุมงคลสิ่งของมีค่ าไว้ในองค์พระพุทธรูปด้วย

และในช่วงระยะเวลาที่กำลังปั้น จะต้องมีการเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ตลอดทั้งคืนจนสว่างด้วย

โดยทั่วไปพระเจ้าทันใจนิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย

แต่วัดที่มีการสร้างพระเจ้าทันใจที่มีพระพุทธลักษณะต่างจากที่อื่นคือ

วัดพระบรมธาตุหริภุญไชย ที่องค์พระเจ้าทันใจมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับยืน

พระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันอยู่เบื้องหน้า

หลวงพ่อทันใจเป็นที่นิยมและได้ยินถึงกิตติศัพท์ของความสำเร็จจากการอธิษฐานมากที่สุด

ทั้งในเรื่่องของการขอโ ชคลาภทั้งจากการงาน การค้ า และการเสี่ยงโช ค

โดยเฉพาะอย่ างหลังว่ากันว่าเป็นตำนานให้เล่าลือกันได้ไม่รู้จบและไม่ขาดตอน

สังเกตได้จากเสียงร่ำลือหรือกระทั่งเสียงประกาศปลุกเร้าจากผู้มีจิตศรัทธา

ซึ่งสมหวังมากกว่าไม่สมหวัง และจากจำนวนของดอกมะลิแ ก้บนอันล้นหลาม

คงเดาได้ไม่ย าก ว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งผลให้สำเร็จได้ตามแรงอธิษฐาน

เห็นผลทันตาทันใจขนาดไหน ยิ่งเมื่อมีญาติโยมขาประจำมาเปิดเผยว่าได้เล ขเพื่อการเสี่ยงโ ชคมาจากที่นี่

และมีผู้ไปแก้บนให้หลุดพ้นจากห่วงหนี้สินระดับสิบล้าน

แน่นอนว่าหลายคนคงปราถนาที่จะเข้าไปสักการะและขอพรท่านให้ได้ลุล่วงสมปราถนาทันใจกันสักครั้ง

นอกจากจะเป็นที่สักการบูชาของคนท้องถิ่นแล้ว

ยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตา

ก่อนที่จะนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่ หลวงพ่อทันใจ

แห่งวัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัย พญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา

ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่ างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์

หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพร บนบ าน แล้ว

ประสบความสำเร็จ และได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน

แต่การอธิษฐานขอพรต่อสิ่งใดนั้น บ างทีก็ขึ้นอยู่กับคุณงามความดี

หรือสิ่งที่เรามีอยู่เป็นพื้นฐาน ที่จะทำให้เรื่องราวเหล่านั้นเป็นจริงและสัมฤทธิ์ผลได้หรือไม่

ไม่ใช้สักแต่ว่าจะขอกันอย่ างเดียว เพราะบ างคนรอกันจนเหี่ยวก็ไม่เคยได้อะไรสักที

ไม่ต้องไปพูดถึงสิ่งศั กดิ์สิทธิ์ก็ได้ เอาแค่สมมติว่ามีใครมาขออะไรในหมู่มนุษย์ด้วยกัน

ก่อนจะช่วยเหลือใคร บ างทีอยู่ที่ความสมเหตุสมผลที่จะช่วยเหลือเสียก่อน

ไม่ใช่ไม่ทำอะไรสักอย่ างและเป็นคนที่ไม่เคยให้หรือไม่เคยทำอะไรเลย

อย่ าว่าแต่สิ่งศั กดิ์สิทธิ์ที่ไหน ขนาดเป็นมนุษย์ปกติอย่ างเราๆก็ยังไม่อย ากให้หรือช่วยเหลืออะไร

เพราะฉะนั้น ก่อนจะไปอธิษฐานหรือขอพรจากสิ่งใดให้สมปราถนา

กรุณาสำรวจหัวใจตนเอง หรือความพย าย ามและความตั้งใจในการทำอะไรสักอย่ างของตัวเองด้วย

วิธีบน ขอพรจาก “หลวงพ่อทันใจ”

การอธิษฐาน จะต้องใช้ดอกมะลิสด 50 พวงขึ้นไป

(จะมากกว่านั้นก็ได้เป็นร้อยพวงก็เคยมีคนทำมาแล้ว)

และสิ่งที่สำคัญมากๆ ในการให้อธิษฐานขอพร คือ ขอได้เพียง

“อย่ างเดียวเท่านั้น” ท่านถึงจะให้พรได้สมใจหวัง

ปัจจุบันมีผู้คนที่มาอธิฐานและขอพรหรือบนบ านศาลกล่าวกันเป็นจำนวนมาก

พอได้โช คลาภ โช คดีดังที่ขอก็จะนำดอกมะลิมากราบไหว้อีกเป็นจำนวนมาก

ซึ่งแต่ละวันจะมีคนนำดอกมะลิมากราบไหว้ไม่น้อยกว่าหลายร้อยหลายพันพวงเลยทีเดียว

ข้อมูลsanook

อ่านเพิ่มเติม