เงิ นเข้าเเล้ว เช็คเลย รัฐโอนให้วันนี้รวดเดียว 15,000 บา ท

จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 21 ก.ค.63 มีมติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเเก้ไขปัญหาโค วิ ด-19 ตามที่กระทรวงเเรงงาน

เสนอให้มีการจ่ายเงินเยียวย าให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโค วิ ด-19 ซึ่งเป็นผู้ประกันตน ที่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน

หรือเพิ่งตกงานในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา จำนวนประมาณ 60,000 คน คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมจ่ายเงินเยียวย าจำนวน 15,000 บาทต่อราย

สำหรับการจ่ายเงินเยียวย าทางสำนักงานประกันสังคม ดำเนินการจ่ายเงินเยียวย าเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 2563) รวมเป็นเงิน 15,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 (ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน) ที่ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคโค วิ ด-19 จำนวน 59,776 คน

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงเเรงงาน โพสต์เผยเเพร่ว่า ประกันสังคม เตรียมโอนเงินชดเชยรายได้ 1.5 หมื่น ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ยังไม่ได้รับการเยียวย า เริ่มต้นในวันที่ 28 ส.ค.63 นี้

– ผู้ประกันตนที่ใช้ธนาคารกรุงไทยจะได้รับภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

– ผู้ประกันตนที่ใช้ธนาคารอื่นๆ จะได้รับภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสํานักงาน ประกันสังคม เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้จัดสรรโอนเงินงบประมาณโครงการ

“มาตรการชดเชย รายได้เเก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โค วิ ด-19 ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวย า”

เพื่อให้สํานักงานประกันสังคมเตรียมโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ที่เคยยื่นรับเงินกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย

เเต่ไม่ได้รับ การชดเชยรายได้เนื่องจากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมยังไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน โดยสํานักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นี้ โดยไม่ต้อง เดินทางมาติดต่อยังสํานักงานประกันสังคมเเต่อย่างใด เเละเมื่อโอนเงินเเล้ว สํานักงานประกันสังคม จัดส่ง SMS เเจ้งให้ผู้ประกันตนทราบทันที

โฆษกสํานักงานประกันสังคม กล่าวย้ําถึงคุณสมบัติผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวย า ตามโครงการฯ ดังกล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสัญชาติไทย ที่อยู่ในกิจการที่ได้รับผลกระทบ

จากการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โค วิ ด-19 ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน นับย้อนตั้งเเต่งวดเดือนมีนาคม 2563 ขึ้นไป

เเละไม่ได้รับ เงินเยียวย าจากกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคง ของมนุษย์เเต่อย่างใด ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม